High-precision dispensing for complete process reliability

Miniature connectors must be absolutely reliable and have secure contacts. Two-component potting compounds such as PU, epoxy or silicone are particularly suitable for potting miniature connectors. They are especially impressive compounds due to their wide range of applications.

Increasing miniaturisation of performance electronics and improved sensor technologies increase the demands on dispensing equipment, i.e., in regards to repeatable dispensing of the smallest quantities: Short cycle times with maximum precision are required. preeflow dispensers are designed for dispensing pressures of up to 40 bar – higher volume flows can therefore be implemented with process reliability.

The smallest of dispensing quantities for the potting of miniature connectors

preeflow eco-DUO dispensers are used for potting miniature connectors. Depending on the size, they are suitable for small quantities from 5 µl to higher volume flows of up to 32 ml/min. Perfectly matched components in the dispensers ensure maximum chemical resistance. Precise control from the EC200-DUO control unit completes the potting process.

Thanks to the eccentric screw technology on which the preeflow products are based, repeatable, precise, and process reliable dispensing is guaranteed. Especially in 2-component applications, this technology ensures continuous volumetric mixing of the two components. This is important because the mixing ratios specified by the adhesive manufacturer must be continuously maintained in order to ensure accurate curing.

A wide range of applications for the dispensers in connector potting

The dispensers are used in various areas of application: A typical example is connector potting in the automotive sector. The area of application in the engine compartment demands extreme requirements for leak-tightness, oil and temperature resistance. The penetration of moisture must also be prevented. An exact filling quantity in the potting process is absolutely necessary to guarantee a proper seal.

But also in many other areas from consumer electronics to medical devices and components – wherever sensors have to be protected against environmental influences, chemicals, high temperatures or even oil and petrol – perfectly accurate potting results are required: For a considerable gain in process reliability and quality. And additional costs are reduced by repeatable potting without wasting material.

potting miniature connectors

Indstøbning af miniaturestik

Dispensering med høj præcision giver en komplet procespålidelighed

Miniature konnektorer skal være absolut pålidelige og have sikre kontakter. To-komponent potteforbindelser såsom PU, epoxy eller silikone er særligt velegnede til at potte miniaturestik. Disse forbindelser er særligt imponerende på grund af deres brede anvendelsesområde.

Øget miniaturisering af ydeevneelektronik og forbedrede sensorteknologier øger kravene til dispenseringsudstyr, dvs. med hensyn til gentagelig dispensering af selv meget små mængder: Der kræves oftest korte cyklustider med maksimal præcision. Preeflow dispensere er designet til dispensering af tryk på op til 40 bar – flow med større volumen kan derfor implementeres med pålidelighed i processen.

Den mindste doseringsmængde til indstøbning af miniaturestik

preeflow eco-DUO dispensere bruges til at potte miniature konnektorer. Afhængigt af størrelsen er de egnede til små mængder fra 5 µl til større volumenstrømme på op til 32 ml / min. Perfekt matchede komponenter i dispenserne sikrer en maksimal kemikaliebestandighed. Præcis styring fra EC200-DUO-styreenheden afslutter potteprocessen.

Takket være den excentriske skrueteknologi, som preeflow produkterne er baseret på, garanteres repeterbar, præcis og procespålidelig dosering. Især i 2-komponent applikationer sikrer denne teknologi kontinuerlig volumetrisk blanding af de to komponenter. Dette er vigtigt, fordi de blandingsforhold, der er specificeret af klæbeproducenten, løbende skal opretholdes for at sikre nøjagtig hærdning.

Dispenserne dækker en bred vifte af applikationer

Dispenserne bruges i forskellige anvendelsesområder: Et typisk eksempel er potting af stik/konnektorer i bilsektoren. Applikationsområdet i motorrummet har ekstreme krav til tæthed, olie og temperaturmodstand. Indtrængning af fugt skal også forhindres. En nøjagtig påfyldningsmængde i potteprocessen er absolut nødvendig for at garantere en korrekt forsegling.

Men også inden for mange andre områder fra forbrugerelektronik til medicinsk udstyr og komponenter, hvor sensorer skal beskyttes mod miljøpåvirkninger, kemikalier, høje temperaturer eller endda olie og benzin, kræves perfekt nøjagtige potteresultater: For en betydelig gevinst i procespålidelighed og kvalitet. Og yderligere omkostninger reduceres ved gentagelig potting uden at spilde materiale.

Vil du vide mere om vores udstyr til indstøbning mm.? Så kontakt os gerne på info@scanmaster.dk eller ring til os på 4582 8090. 

SCANMASTER 
Scanmaster er Skandinaviens mest udviklings- og serviceorienterede leverandør af unikke doseringsløsninger til ethvert industrielt behov i rette tid og kvalitet.

Du har behovet, vi har løsningen!

www.scanmaster.se

Psssst! Har du set vores nyudviklede dispenseringssystem? 100% dansk design – den ultimative maskine! Se videoen her.