viscotec application circuit board

Thermal management in printed circuit boards

ViscoTec dispensing pumps have already proven themselves in numerous applications as the optimal tool for handling highly abrasive materials. Dispensing tests were carried out for one customer with its new 1-component heat-conducting paste at the ViscoTec technical center. The extremely abrasive and, at the same time, highly viscous material had to be dispensed onto a printed circuit board while meeting the highest accuracy requirements.

The finished circuit boards are installed in various electronic components in the subsequent manufacturing process. The thermal paste helps to support the thermal heat management there and ensures optimum heat transfer to the outside.

For the dispensing tests, a 1-component 3RD8 dispenser with ceramic rotor was used and powered by a ViscoPro-C servo drive. The material was conveyed via a ViscoMT-C cartridge emptying system.

Challenges in dispensing abrasive thermal paste

Abrasive pastes cause increased wear. If properties such as high viscosity of the materials are then added, many common dispensing systems and technologies, such as piston pumps, reach their limits. They cannot meet the high demands of service life and precision. ViscoTec is the specialist for these materials in particular. With the endless piston principle, ViscoTec succeeds in reducing wear to a minimum and meeting the highest precision requirements. And by using the ceramic rotor in addition to ViscoTec’s standard equipment, the service life of the dispensing equipment can be increased many times over, even when dispensing highly abrasive materials.

The dispensing tests show that despite the high viscosity and abrasion of the thermal paste, the individual lines and dots were dispensed very precisely. The speeds of the dispenser and robot were perfectly combined. There was no dripping of the material.

As well as perfect dispensing results, this also means less downtime due to less maintenance work and reduced cost on wear parts for the customer. In addition, material waste is minimized and contamination of components, as well as unintentional dripping, are prevented. This in turn ensures fewer rejects.

In the following video you can see the dispensing tests with the highly abrasive thermal paste:

Varmeafledning fra printkort

Dispensering af slibende termisk pasta er nødvendigt i mange applikationer, men det kan være udfordrende for dispenseringsudstyret. Bruger man ikke det rigtige udstyr, så vil man opleve meget nedetid og materialespild. Det vil vi gerne undgå!

ViscoTecs doseringspumper har allerede vist sig som det optimale værktøj til håndtering af meget slibende materialer i mange forskellige applikationer.

Vi har netop udført en dispenseringstest for en kunde med en ny 1-komponent varmeledende pasta. Det ekstremt slibende og samtidig meget viskøse materiale skulle dispenseres ud på et printkort samtidig med at de høje nøjagtighedskrav skulle overholdes.

De færdige printkort installeres i forskellige elektroniske komponenter i den efterfølgende fremstillingsproces. Den termiske pasta hjælper med at understøtte den termiske varmestyring og sikrer optimal varmeoverførsel til ydersiden. Derfor er det nødvendigt, at denne proces udføres korrekt. 

Til dispenseringstestene blev en 1-komponent 3RD8 dispenser med keramisk rotor brugt og drevet af et ViscoPro-C servodrev. Materialet blev transporteret via et ViscoMT-C patron tømningssystem.

Udfordringer ved dosering af slibende termisk pasta

Slibepastaer forårsager øget slid. Hvis egenskaber såsom høj viskositet af materialerne derefter tilføjes, når mange almindelige doseringssystemer og teknologier, såsom stempelpumper, deres grænser. De kan ikke opfylde de høje krav til levetid og præcision. ViscoTecs udstyr er skabt til håndtering af materialer som disse. Med det endeløse stempelprincip er det muligt reducere slid til et minimum og opfylde de højeste præcisionskrav. Og ved at bruge den keramiske rotor ud over ViscoTecs standardudstyr kan levetiden for dispenseringsudstyret forlænges mange gange, også når der doseres stærkt slibende materialer.

Dispenseringstestene viser, at trods den høje viskositet og slid fra den termiske pasta blev de enkelte linjer og prikker dispenseret meget præcist. Hastighederne på dispenseren og robotten var perfekt kombineret, og der var ingen dryp af materialet.

Udover perfekte doseringsresultater resulterer ViscoTecs udstyr også i mindre nedetid på grund af mindre vedligeholdelsesarbejde og reducerede omkostninger på sliddele til kunden. Desuden minimeres materialespild, og forurening af komponenter samt utilsigtet dryp forhindres.

denne video kan du se doseringstestene med den meget slibende termiske pasta.

Vil du vide mere om vores udstyr til slibende pastaer mm.? Så kontakt os gerne på info@scanmaster.dk eller ring til os på 4582 8090. 

SCANMASTER 
Scanmaster er Skandinaviens mest udviklings- og serviceorienterede leverandør af unikke doseringsløsninger til ethvert industrielt behov i rette tid og kvalitet.

Du har behovet, vi har løsningen!

www.scanmaster.se

Psssst! Har du set vores nyudviklede dispenseringssystem? 100% dansk design – den ultimative maskine! Se videoen her. 

Artiklen er udgivet på www.metal-supply.dk

viscotec application circuit board dispensing